Професійна підготовка спеціалістів медичної сфери, як спосіб удосконалення професійної компетентності

Анотація

У статті розкрито особливості формування професійної компетентності молодших медичних працівників і визначено сутність проблемномодульного навчання як засобу підвищення професійної компетентності здобувачів освіти медичних закладів до професійної діяльності.
The article reveals the peculiarities of the formation of professional competence of junior medical workers and defines the essence problem-module training as a means of increasing the professional competence of medical institutions' graduates for professional activity.

Опис

Ключові слова

професійна компетентність, здобувачі освіти, навчання, professional competence, education seekers, training

Бібліографічний опис

Професійна підготовка спеціалістів медичної сфери, як спосіб удосконалення професійної компетентності / Н. В. Борута, В. І. Шепітько, Є. В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18-19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С.138–143.