Effect of the therapeutic-preventive complex on рн and oral fluid mineralizing potential in children examined with chronic catarrhal gingivitis and diabetes mellitus

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Objective of the research was to study рН and oral fluid mineralizing potential of the children examined with chronic catarrhal gingivitis and diabetes mellitus after administration of our therapeuticpreventive complex suggested including oral complex preparation “Quertulin”, drops “IMUPRET”, polyvitamins “Pikovit” and local irrigation of the oral cavity with the solution of the mouthwash “Exodent”. Administration of our therapeutic-preventive complex produced a positive effect on the oral cavity homeostasis and made it possible to improve the indices examined and maintain them on an appropriate level during 6 months.
Метою дослідження було вивчення водневого показника і мінералізувального потенціалу ротової рідини обстежуваних дітей із хронічним катаральним гінгівітом і цукровим діабетом після застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу, що охоплював пероральне вживання комплексного препарату "Квертулін", крапель «Імупрет», полівітамінного препарату "Піковіт» і місцеве зрошення порожнини рота розчином із зубним еліксиром "Ексодент». Установлено, що діти з цукровим діабетом і хронічним катаральним гінгівітом мали показник, який вірогідно відрізнявся від показника здорових дітей і дітей із хронічним катаральним гінгівітом без цукрового діабету. Найкращий показник виявили в здорових дітей без хронічного катарального гінгівіту. Водневий показник ротової рідини дітей груп спостереження перед початком проведення лікувально-профілактичних заходів мав різні значення: найкращий був у 1 групі, а найгірший – у 3 групі. Дослідження водневого показника ротової рідини свідчить про позитивний вплив проведеного лікування на гомеостаз ротової порожнини дітей усіх груп спостереження. Таку ж тенденцію виявлено при вивченні мінералізувального потенціалу ротової рідини. Під час обстеження дітей перед проведенням лікувально-профілактичних заходів визначено показники, які різняться між собою залежно від стану тканин пародонта й наявності загальної патології. Найнижчий показник виявлено в дітей із хронічним катаральним гінгівітом і цукровим діабетом, найкращий – у здорових дітей. Підлітки, які мали хронічний катаральний гінгівіт, але були соматично здорові, мали мінералізувальний потенціал ротової рідини, який вірогідно різнився з показником 2 і 3 груп (діти з хронічним катаральним гінгівітом і цукровим діабетом). Підвищення цього показника спостерігали після закінчення лікування. Через 1, 3 і 6 місяців після застосування лікувально-профілактичних заходів мінералізувальний потенціал знижувався, але залишався вищим, ніж до проведеного лікування. Найбільш суттєвий і пролонгований результат отримали в дітей, яким призначали лікувально-профілактичний комплекс, що містить антиоксиданти.

Опис

Ключові слова

children, gingivitis, diabetes mellitus, pH value of the oral fluid, mineralizing potential of the oral fluid, treatment, prevention, діти, гінгівіт, цукровий діабет, водневий показник ротової рідини, мінералізувальний потенціал ротової рідини, лікування, профілактика

Бібліографічний опис

Kaskova L. F. Effect of the therapeutic-preventive complex on рн and oral fluid mineralizing potential in children examined with chronic catarrhal gingivitis and diabetes mellitus / L. F. Kaskova, V. А. Honcharenko // Український стоматологічний альманах. – 2022. – № 2. – С. 41–46.