Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Полтавський державний медичний університет

Анотація

Навчальний посібник представляє адаптовану для роботи лікарів-терапевтів методику аналізу короткого запису варіабельності ритму серця. Використання даного методу дозволяє отримати додаткову клінічну інформацію серцевого ритму як системного інформаційного процесу організму за допомогою сучасних комп’ютеризованих технологій і удосконалити процес загального клінічного обстеження пацієнта. Навчальний посібник підготований для спеціалістів практичної охорони здоров’я: лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, кардіологів, тощо.
Учебное пособие представляет адаптированную для работы врачей-терапевтов методику анализа короткой записи вариабельности ритма сердца. Использование данного метода позволяет получение дополнительной клинической информации сердечного ритма как из системного информационного процесса организма с помощью современных компьютеризированных технологий и усовершенствовать процесс общего клинического обследования пациента. Учебное пособие подготовлено для специалистов практического здравоохранения: врачей общей практики и семейной медицины, терапевтов, кардиологов и т.д.
The training manual presents a methodology adapted for the work of therapists analysis of a short record of heart rate variability. Using this method allows obtaining additional clinical information from the heart rhythm as from the system information process of the organism with the help of modern computerized technologies and to improve the process of the general clinical examination of the patient. Tutorial prepared for specialists in practical health care: general practitioners and family medicine, therapists, cardiologists, etc.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мінцер О. П. Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів : навч. посіб. / О. П. Мінцер, М. М. Потяженко, Г. В. Невойт. – Київ ; Полтава : Інтерсервіс, 2022. – 151 с. – Серія «Системна медицина».