Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Адаптовані регламентуючі організаційні та навчально-методичні рекомендації для практичної частини інтернатури зі спеціальності «Внутрішні хвороби» на базах стажування
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Потяженко, Максим Макарович; Кітура, Оксана Євгенівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Невойт, Ганна Володимирівна; Корпан, Ангеліна Сергіївна; Potyazhenko, М.; Kitura, О.; Sokolyuk, N.; Nevoit, G.; Korpan, A.
  Методичні рекомендації для керівників баз стажування та кураторів лікарів-інтернів. Рекомендації складені відповідно Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України, наказу МОЗ України № 1254 від 22.06.52021 року та з урахуванням примірної програми підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», затвердженої наказом МОЗ України №1219 від 14.07.2022 року.
 • Документ
  Адаптовані регламентуючі організаційні та навчально-методичні рекомендації для практичної частини інтернатури зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Потяженко, Максим Макарович; Кітура, Оксана Євгенівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Люлька, Надія Олександрівна; Ткач, Любомир Іванович; Potyazhenko, М. М.; Kitura, O. Ye; Nastroga, T. V.; Lyulka, N. О.; Tkach, L. I.
  Методичні рекомендації для керівників баз стажування та кураторів лікарів-інтернів. Рекомендації складені відповідно Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України, наказу МОЗ України № 1254 від 22.06.52021 року та з урахуванням примірної програми підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», затвердженої наказом МОЗ України № 1219 від 14.07.2022 року.
 • Документ
  Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів
  (Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Полтавський державний медичний університет, 2022) Мінцер, Озар Петрович; Потяженко, Максим Макарович; Невойт, Ганна Володимирівна; Mintser, О. P.; Potiazhenko, М. М.; Nevoit, G. V.
  Навчальний посібник представляє адаптовану для роботи лікарів-терапевтів методику аналізу короткого запису варіабельності ритму серця. Використання даного методу дозволяє отримати додаткову клінічну інформацію серцевого ритму як системного інформаційного процесу організму за допомогою сучасних комп’ютеризованих технологій і удосконалити процес загального клінічного обстеження пацієнта. Навчальний посібник підготований для спеціалістів практичної охорони здоров’я: лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, кардіологів, тощо.
 • Документ
  Peculiarities of diagnosis and management of patients with bronchoobstructive syndrome
  (2021-10) Sokoliuk, N. L.; Nastroga, T. V.; Lyulka, N. A.; Gorodnytska, I. M.; Cоколюк, Нина Людвиговна; Настрога, Татьяна Викторовна; Люлька, Надежда Александровна; Городницкая, Инеса Михайловна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Люлька, Надія Олександрівна; Городницька, Інеса Михайлівна
  The methodological recommendations cover modern ideas about clinical and diagnostic criteria for detection, development of primary bronchoobstructive syndrome (COPD and asthma) , the algorithm of differential diagnosis and verification of diagnosis and treatment according to the latest protocols and guidelines.В методических рекомендациях освещены современные представления относительно клинико-диагностических критериев выявления, развития первичного бронхообструктивного синдрома (ХОБЛ и БА) , приведен алгоритм дифференциальной диагностики и верификации диагноза и лечения согласно последним протоколам и установам.В методичних рекомендаціях висвітлені сучасні уявлення щодо клініко-діагностичних критеріїв виявлення, розвитку первинного бронхообструктивного синдрому (ХОЗЛ та БА), наведений алгоритм диференціальної діагностики і верифікації діагнозу та лікування згідно останніх протоколів та настанов.
 • Документ
  Особливостi дiагностики та ведення хворих з бронхообструктивним синдромом
  (ТОВ “Фірма “Техсервіс”., 2020) Потяженко, Максим Макарович; Соколюк, Ніна Людвігівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Люлька, Надія Олександрівна; Невойт, Ганна Володимирівна; Потяженко, Максим Макарович; Соколюк, Нина Людвиговна; Настрога, Татьяна Викторовна; Китура, Оксана Eвгеньевна; Люлька, Надежда Александровна; Невойт, Анна Владимировна; Potiazhenko, М. М.; Sokolyuc, N. L.; Nastroga, T. V.; Кitura, O. Ye.; Lyulka, N. О.; Nevoyt, G. V.
  В методичних рекомендаціях висвітлені сучасні уявлення щодо клініко-діагностичних критеріїв виявлення, розвитку первинного бронхообструктивного синдрому (ХОЗЛ та БА), наведений алгоритм диференціальної діагностики і верифікації діагнозу та лікування згідно останніх протоколів та настанов.
 • Документ
  Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин.Том 1 Концептуалізація
  (Київ-Полтава, Інтерсервіс, 2021-05) Мінцер, Озар Петрович; Потяженко, Максим Макарович; Невойт, Ганна Володимирівна; Минцер, Озар Петрович; Потяженко, Максим Макарович; Невойт, Анна Владимировна; Mintser, O. P.; Potiazhenko, М. М.; Nevoit, G. V.
  У монографії представлені міждисциплінарні узагальнення сучасних напрацювань світової науки у фундаментальних питаннях обміну енергії в живих біологічних системах, включаючи організм людини, з позицій системної медицини і системної біології, гносеологія, методологія теоретичних і практичних досліджень електромагнітних феноменів в біоенергетиці живих систем і людини, систематизовано опис електромагнітної компоненти феноменів життя, здоров'я і хвороби. Том 1 присвячено фундаментальним питанням організації біоенергетики на атомарному та молекулярному рівнях.
 • Документ
  Сучасні методи лікування ішемічної хвороби серця
  (Полтава, 2015) Потяженко, Максим Макарович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Люлька, Надія Олександрівна; Хайменова, Галина Сергіївна; Дубровінська, Тетяна Володимирівна; Тесленко, Юрій Віталійович
  У посібнику викладені сучасні уявлення про діагностику та лікування ішемічної хвороби серця. Висвітлено, що більшість патологічних станів, стабільних або гострих, можуть лікуватися різними способами, включаючи перкутанне коронарне втручання (ПКВ) або хірургічну реваскуляризацію, вказані сучасні діагностичні шкали та критерії оцінки ефективності лікування. В доступній формі описані інвазивні методи хірургічного лікування ішемічної хвороби серця. Описаний актуальний на сьогодні метод дослідження – КТ – коронарографія. Безсумнівно цінним доповненням навчально-методичного посібника є наявність додатків та тестових завдань, що істотно підвищує можливість засвоєння представленого матеріалу, доцільно використовуються кольорові ілюстрації. Навчально-методичний посібник рекомендований для студентів, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, кардіологів.
 • Документ
  Обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення
  (ТОВ " Полімет", 2012) Казаков, Юрій Михайлович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Казаков, Юрий Михайлович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Настрога, Татьяна Викторовна
  Посібник призначений для студентів III курсу вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, а також може бути корисним студентам медичних коледжів.Згідно Болонської системи, велика увага приділяється самостійній роботі студента з обов'язковим подальшим ретельним контролем та самоконтро¬лем, далеко не останню роль відіграють тестові завдання, клінічні задачі. Тести складені відповідно до класичних принципів пропедевтики і відповідають найсучаснішим вимогам. Посібник складається з окремих тем, що відповідають робочому плану та програмі з медсестринської практики по терапії (за основу взята програма базової кафедри). Для студентів медичних університетів та інститутів ІІІ – ІV рівнів акредитації.
 • Документ
  Діагностика та лікування невідкладних станів в клініці внутрішніх хвороб
  (ТОВ «АСМІ», 2017) Потяженко, Максим Макарович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Люлька, Надія Олександрівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Гаєвський, Сергій Олександрович; Соколюк, Ніна Людвігівна
  Навчально-методичний посібник призначений для лікарів-інтернів першого року навчання всіх фахів для підготовки до вивчення дисципліни «Інтенсивна терапія. Модуль невідкладні стани (Внутрішні хвороби)». В посібнику систематизовані основні положення, необхідні для лікаря при наданні кваліфікованої допомоги хворим з ознаками невідкладних станів. У стислій формі висвітлені актуальні підходи до діагностики та лікування найбільш поширених невідкладних станів з урахуванням діючих вітчизняних та міжнародних стандартів і протоколів, а також сучасної та доступної фармакотерапії. Навчально-методичний посібник підготовлений на підставі наказів МОЗ України та відповідно до навчального плану додаткової програми «Критичні стани (діагностика, лікування)».
 • Документ
  Організаційно-методичні питання інтернатури зі спеціальності «Внутрішні хвороби» на заочній частині навчання в базових лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Потяженко, Максим Макарович; Кітура, Оксана Євгенівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Люлька, Надія Олександрівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Гаєвський, Сергій Олександрович; Величко, Євгеній Олександрович
  Методичні рекомендації складені з урахуванням наказів МОЗ України та типового навчального плану і уніфікованої програми інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», 2013 р. Методичні рекомендації призначені для відповідальних за інтернатуру на базі стажування та для керівників інтернів на базі стажування, лікарів-інтернів з фаху «Внутрішні хвороби»
 • Документ
  Організаційно-методичні питання інтернатури зі спеціальності «Медицина невідкладних станів» на заочній частині навчання в базових лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Потяженко, Максим Макарович; Потяженко, Максим Макарович; Potiazhenko, М. M.; Кітура, Оксана Євгенівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Kitura, O. Ye.; Соколюк, Ніна Людвігівна; Соколюк, Нина Людвиговна; Sokoljuk, N. L.; Люлька, Надія Олександрівна; Люлька, Надежда Александровна; Liulka, N . O.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nastroga, Т. V.; Невойт, Ганна Володимирівна; Невойт, Анна Владимировна; Nevoyt, G. V.; Ткач, Любомир Іванович; Ткач, Любомир Иванович; Tkach, L. I.
  Методичні рекомендації призначені для відповідальних за інтернатуру на базі стажування та для керівників інтернів на базі стажування, лікарів-інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів»
 • Документ
  Клінічна ревматологія: сучасні діагностичні та лікувально-профілактичні алгоритми
  (ТОВ "Полімет", 2015) Потяженко, Максим Макарович; Потяженко, Максим Макарович; Potiaghenko, М. M.; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Ischeykin, К. Ye.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nastroga, Т. V.; Величко, Євгеній Олександрович; Величко, Евгений Александрович; Velichko, Ye. O.
  В навчально-методичному посібнику «Клінічна ревматологія: сучасні діагностичні та лікувально-профілактичні алгоритми» висвітлені питання з розділу ревматологія, що передбачені навчальним планом та уніфікованою програмою 2013р. спеціалізації випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ- IV рівнів акредитації, факультетів університетів зі спеціальності «Внутрішні хвороби». Представлені сучасні підходи до діагностики, класифікації основних ревматологічних захворювань і синдромів та алгоритми лікування. Для самостійної роботи з обов'язковим подальшим ретельним контролем та самоконтролем подані тестові завдання, клінічні задачі. Посібник розрахований для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, слухачів-курсантів системи післядипломної освіти, а також надасть допомогу в практичній роботі практикуючим лікарям-терапевтам, ревматологам, сімейним лікарям.
 • Документ
  Актуальні питання гастроентерології в практиці сімейного лікаря
  (ТОВ «АСМІ», м. Полтава, 2015) Ждан, Вячеслав Миколайович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Оксана Євгенівна
  У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику основних гастроентерологічних захворювань, які зустрічаються в практиці сімейних лікарів, лікарів-терапевтів; розглянуті як традиційні так і нові доступні методи діагностики і лікування в гастроентерології. Особлива увага приділяється веденню хворих в амбулаторних умовах, даються поради пацієнту і членам його родини. Для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.
 • Документ
  Современные основы комплексного лечения заболеваний органов пищеварительной системы
  ("Дивосвіт", 2019) Ждан, Вячеслав Николаевич; Дудченко, Максим Андреевич; Потяженко, Максим Макарович; Скрыпник, Игорь Николаевич; Казаков, Юрий Михайлович; Дудченко, Максим Александрович; Ждан, Вячеслав Миколайович; Дудченко, Максим Андрійович; Потяженко, Максим Макарович; Скрипник, Ігор Миколайович; Казаков, Юрій Михайлович; Дудченко, Максим Олександрович
  Учебное пособие «Современные основы заболеваний органов пищеварительной системы» является дополнением к разделу гастроэнтерологии учебников по внутренней медицине и хирургии для иностранных студентов, врачей последипломного образования высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІV уровня аккредитации. В нем изложены современные представления теоретического и практического характера заболеваний всех органов пищеварительной системы на уровне учебных планов и программ обучения студентов на всех курсах обучения и практической деятельности врачей не только гастроэнтерологов, но и врачей других специальностей. В книге подробно освещены этиология, патогенез, патоморфология, классификация, клиника, дифференциальная диагностика, методы консервативного и хирургического лечения по всем нозологическим формам болезней пищеварительной системы.
 • Документ
  Гастроентерологія в практиці сімейного лікаря
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2010) Ждан, Вячеслав Миколайович; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Оксана Євгенівна
  У посібнику викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику основних гастроентерологічних захворювань, які зустрічаються в практиці сімейних лікарів, розглянуті як традиційні так і нові доступні методи діагностики і лікування в гастроентерології. Особлива увага приділяється веденню хворих в амбулаторних умовах, даються поради пацієнту і членам його родини. Для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Рекомендовано: Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України. Протокол № 1 від 19.05.2009 р.
 • Документ
  Кардіологія в практиці сімейного лікаря
  (ТОВ «АСМІ», 2008-02-05) Ждан, Вячеслав Миколайович; Кітура, Євдокія Михайлівна; Стародубцев, Сергій Геннадійович; Волченко, Григорій Вілійович; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Оксана Євгенівна
  У посібнику викладено сучасні стандарти та алгоритми щодо діагностики та лікування із основних нозологій з пульмонології, кардіології, ревматології, гастроентерології, нефрології та гематології. Посібник орієнтовано на лікарів «Загальної практики – сімейної медицини», лікарів-терапевтів та лікарів-інтернів.