Дотримання принципів академічної доброчесності – головний орієнтир у якісній освіті на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

Дотримання академічної доброчесностi є дуже актуальним для освітніх закладів України, оскiльки поєднує в собі норми i правила поведінки всiх учасників освiтнього процесу в освітньо‒науковому середовищi.
The issue of academic integrity is very relevant for educational institutions of Ukraine, as it combines the norms and participant’s code of conduct of this process in the educational and scientific environment.

Опис

Ключові слова

академiчна доброчеснiсть, вищий навчальний заклад, освітнiй процес, academic integrity, higher educational institution, educational process

Бібліографічний опис

Дотримання принципів академічної доброчесності – головний орієнтир у якісній освіті на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18–19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 326–336.