Особливості зсідання крові, що відтікає від головного мозку справа та зліва

Ескіз недоступний

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Дослідження проведені на 10 беспорідних котах масою 2,5-4 кг. В умовах гексеналового наркозу (з розрахунку 100 мг/кг маси тіла ) у тварин забирали кров шприцем із яремних вен справа і зліва. Прокоагулянтні та фібринолітичні влас­тивості плазми оцінювали шляхом визначення часу рекальцифікації, тромбінового, протромбінового, АЧТВ, антитромбіну III, концентрації фібриногену, часу лізису суглобулінів. Результати абсолютних величин нами статистично оброб­лені з виявленням показника достовірності.

Опис

Ключові слова

зсідання крові, асиметрія

Бібліографічний опис

Гришко Ю. М. Особливості зсідання крові, що відтікає від головного мозку справа та зліва / Ю. М. Гришко ; науковий керівник : В. П. Міщенко // Актуальні проблеми експериментальної та клітичної медицини : тези доповідей 59-ї підсумкової студентської наукової конференції, м. Полтава, 23–24 квітня 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 75.