Роль медичної інтуїції у професійному становленні лікаря

Анотація

У статті висвітлені питання становлення інтуїтивного пізнання фахівця в медичній практиці. Обґрунтовані необхідність і можливість усвідомлення інтуїції як продукту думки і великого досвіду. Доведено, що інтуїція грає певну роль у діагностичному процесі, але лише на початковому етапі, і не є остаточним результатом лікувально-діагностичного процесу. Визначаючи ключову роль інтуїції в практиці сучасного лікаря, підкреслено, що медицина — це наука, без глибокого вивчення фундаметальних дисциплін неможливо стати фахівцем.

Опис

Ключові слова

пізнання, інтуїція, клінічне мислення, практична діяльність, медична освіта

Бібліографічний опис

Роль медичної інтуїції у професійному становленні лікаря / І. В. Когут, Н. Л. Свінцицька, В. Г. Гринь, В. П. Білаш, А. Л. Каценко, Н. О. Корчан, В. В. Литовка // Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (27–28 квітня 2023 р., м. Полтава). – Полтава, 2023. – С. 97–102.