Структура дитячої інвалідності передчасно народжених дітей

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний медичний університет

Анотація

На сьогодні кількість передчасно народжених дітей зростає в усьому світі. У всьому світі недоношеність є провідною причиною смерті дітей віком до 3 років. Водночас багато дітей стикається з розвитком хронічної патології, інвалідністю, проблемами зору, слуху, мовного розвитку, а в подальшому – з труднощами у навчанні, синдромом шкільної дизадаптації, розладами емоційної сфери, регуляторними порушеннями. Тому, з’ясування причин такої ситуації потребує подальших наукових досліджень щодо вивчення частоти, структури інвалідизуючої патології передчасно народжених дітей з дуже малою та екстремально малою масою при народженні.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Структура дитячої інвалідності передчасно народжених дітей / В. К. Козакевич, О. Б. Козакевич, М. Є. Фесенко, Л. С. Зюзіна, О. І. Мелащенко // Педіатричні здобутки сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 13–14 січня 2022 р. – Харків, 2022. – С. 40–42.