Крос-культурна адаптація іноземних студентів як складова навчально-виховного процесу

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Досліджено крос-культурну адаптацію студентів-іноземців до навчання в ЗВО України як одну з важливих загальнотеоретичних проблем, розв’язання якої сприяє оптимізації процесу «входження» іноземного студента в соціокультурний простір і освітню систему іншої країни.
The article is devoted to assessing the problems of cross-cultural adaptation of foreign students before training in Ukrainian height school.

Опис

Ключові слова

крос-культурний, крос-культурна комунікація, крос-культурна адаптація, іноземні студенти, cross-cultural, cross-cultural competition, cross-cultural adaptation, international students

Бібліографічний опис

Вечерок О. М. Крос-культурна адаптація іноземних студентів як складова навчально-виховного процесу / О. М. Вечерок, Н. В. Максименко, С. А. Скальська // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 34–36.