Значення викладання біологічної хімії у вищих медичних навчальних закладах у сучасних умовах

Анотація

У данній статті розглянуто шляхи підвищення якості підготовки лікарів в Україні у сучасних умовах. Окреслена можливість підвищення рівня медичної освіти в Україні, висвітлено роль біологічної хімії у формуванні майбутнього лікаря; В данной статье рассмотрены пути повышения качества подготовки врачей в Украине в современных условиях. Обозначена возможность повышения уровня медицинского образования в Украине, освещена роль биологической химии в формировании будущего врача; This article discusses ways to improve the quality of doctors training in Ukraine under current conditions. The possibility of raising the level of medical education in Ukraine is outlined, the role of biological chemistry in shaping the future doctor is highlighted.

Опис

Ключові слова

підготовка лікарів, біологічна хімія, вдосконалення, подготовка врачей, биологическая химия, совершенствование, preparation of doctors, biological chemistry, perfection

Бібліографічний опис

Непорада К. С. Значення викладання біологічної хімії у вищих медичних навчальних закладах у сучасних умовах / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [та ін.] // «ІХ Менделєєвські читання» : збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції. – Полтава, 2016. – С. 151–154.