Спосіб оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом

Ескіз недоступний

Дата

2012-07-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державний департамент інтелектуальної власності, ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 71824 Україна МПК A 61K 31/195 (2006.01) A 61 K 9/20 (2006.01). Спосіб оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / Скрипник І. М., Дубровінська Т. В., Люлька Н. О. ; заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". – u 201201051 ; заявл. 01.02.2012 ; опубл. 25.07.2012, бюл. № 14.