Електрохімічне дослідження антирадикальних властивостей ендогенних антиоксидантів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

На макроскопічному рівні підтверджена принципова відмінність встановлена теоретично механізму інгібуваня молекулами антиоксидантів гідроксил- та супероксид-аніон-радикала на фоні превалюючої антирадикальної активності глутатіону в порівнянні з мелатоніном. Встановлена кореляція зміни макроскопічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню в присутності антиоксидантів з отриманими на нанорівні результатами квантовохімічних досліджень при взаємодії молекули мелатоніну та глутатіону із вільним радикалами кисню.

Опис

Ключові слова

ендогенні антиоксиданти, антирадикальна активність

Бібліографічний опис

Кузнецова Т. Ю. Електрохімічне дослідження антирадикальних властивостей ендогенних антиоксидантів / Т. Ю. Кузнецова, В. І. Шинкаренко // ХV Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. Нац. Пед. Ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] – Полтава : Редакційно-видавничий відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – С. 29–31.