Можливості відновлення порушень мікробіоценозу кишечника, індукованих застосуванням антибіотиків

Анотація

Антибіотики, особливо при комбінованому призначенні, у 90% пацієнтів приводять до розладів у мікробіоценозі кишечника (МБЦК), тобто порушують екологічну рівновагу, знижують колонізаційну резистентність слизових оболонок та пригнічують його захисні механізми. Незважаючи на досить об’ємний перелік про- та пребіотичних препаратів, продовження робіт з розширення асортименту та удосконалення наявних препаратів, проблема корекції дисбіозів залишається не- вирішеною. На фармацевтичному ринку України бактеріальні препарати представлені вкрай вузькти переліком. Призначення одних лише пре- та пробіотичних препаратів часто не забезпечує повного видужання. Майже 30% пацієнтів потребують призначення у комплексній терапії імуномодулюючих препаратів.
On the basis of the complex clinical, bacteriological and immunological research the administration of lactulose, bifidobacterin, ocarin and immunal in the treatment of intestine antibiotics associated dysbiosis is proved. It is shown, that intestine dysbiosis negatively influences the course of the basic disease, reduces the value of the congenital and adaptive immunity data. It is establised that lactulose, bifidobacterin, ocarin and immunal positively influence tye general cjndition of the patients, biologically restores microflora of the intestines. It is established that combination of lactulose and bifidobacterin mace active phagocyte activity of neutrjfils, normalises the content of the lymphocytes population and subpopulation in blood.

Опис

Ключові слова

мікробіоценоз кишечника, лактулоза, біфідобактерин, окарін

Бібліографічний опис

Можливості відновлення порушень мікробіоценозу кишечника, індукованих застосуванням антибіотиків / І. П. Катеренчук, Т. О. Гречана, Л. А. Ткаченко [та ін. ] // Актуальні питання медичної науки та практики : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 68, кн. 1. – С. 73–77.