Роль культурологічного та фахового аспектів у процесі адаптації іноземних громадян до навчання у ЗВО України

Анотація

У статті розглядаються проблеми, з якими стикаються іноземні громадяни, що приїздять на навчання у закладах вищої освіти України (мовний та культурний бар'єри, незнайомий соціум, емоційне та інформаційне перенавантаження тощо), та шляхи їх подолання. Зокрема, досліджуються методи та прийоми соціокультурної та фахової адаптації іноземних студентів у навчальному процесі та в позааудиторний час.

Опис

Ключові слова

адаптація, культура, традиція, мовний бар'єр, іноземні студенти

Бібліографічний опис

Роль культурологічного та фахового аспектів у процесі адаптації іноземних громадян до навчання у ЗВО України / Л. В. Богиня, О. М. Вечерок, С. А. Скальська, Л. В. Трусова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей IV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 32–35.