Традиційні та альтернативні методи лікування акне

Анотація

Акне – хронічне запальне захворювання шкіри з багатофакторним патогенезом.Незважаючи на те, що доступні різноманітні методи лікування акне – одне з найпоширеніших дерматологічних хвороб у світі, хоча це захворювання шкіри уражає переважно підлітків, дорослі, особливо жінки, становлять значну та зростаючу частку випадків. Багатофакторний патогенез акне включає фолікулярну гіперкератинізацію, мікробну колонізацію Cutibacterium acnes, вироблення себуму, складні запальні механізми, що включають як вроджений, так і набутий імунітет, нейроендокринні механізми, а також генетичні та негенетичні фактори.Фактори ризику розвитку акне включають підлітковий вік, обтяжений сімейний анамнез та жирний тип шкіри. Незважаючи на те, що існує ці-ла низка методів лікування акне, тривають зусилля, спрямовані на зменшення побічних ефектів, таких як подразнення, сухість і фоточутливість шкіри, а також на підвищення ефективності за допомогою вдосконалених формул і препаратів з новими механізмами дії. Нові препарати з новими механізмами дії та вдосконаленими формулами спрямовані на різні ланки багатофакторного пато-генезу акне. Враховуючи зростаючий ризик резистентності до антибіотиків, поточні рекомендації рекомендують обмежити прийом пероральних антибіотиків та звернути увагу на використання інших методів лікування. Ізотретиноїн є високоефективним засобом для лікування акне. Він діє шляхом зменшення розміру сальних залоз, зниження виділення шкірного сала, регулювання проліферації клітин і зменшення кератинізації, він має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Спіронолактон відіграє важливу роль у лікуванні акне – це синтетичний антагоніст рецепторів альдостерону з антиандрогенними властивостями. Андрогени мають важливий фізіологічний вплив на шкіру.Вони регулюють різні процеси, пов’язані з оновленням шкіри, ростом волосяних фолікулів, проліферацією сальних залоз, виробництвом шкірного сала та ембріогенезом. Місцеву терапію для лікування акне можна використовувати для початкового лікування та підтримки акне, як моноте-рапію (за винятком місцевих антибіотиків) або використовувати в комбінації з іншими місцевими або пероральними засобами. Acne, characterized by chronic inflammation of the skin, has a multifactorial pathogenesis. Despite the array of available treatments, it remains one of the most prevalent dermatological conditions globally. While primarily affecting adolescents, a noteworthy and escalating number of cases occur in adults, particularly women.The complex pathogenesis of acne encompasses follicular hyperkeratinization, colonization by Cutibacterium acnes, sebum production, intricate inflammatory processes involving innate and acquired immunity, neuroendocrine mechanisms, and genetic and non-genetic factors. Risk factors include adolescence, familial predisposition, and oily skin.Although numerous acne treatments exist, ongoing efforts aim to mitigate side effects such as skin irritation, dryness, and photosensitivity, while enhancing efficacy through refined formulations and novel drugs with innovative mechanisms of action. Emerging products target various aspects of acne's multifactorial pathogenesis, offering promising advancements in treatment options.With the escalating concern over antibiotic resistance, current guidelines advocate for the judicious use of oral antibiotics and emphasize exploring alternative treatments. Isotretinoin stands out as a highly efficacious therapy for acne: it operates by reducing sebaceous gland size, decreasing sebum secretion, regulating cell proliferation and keratinization, while also possessing anti-inflammatory and immunomodulatory properties. Spironolactone also plays an important role in acne treatment; functioning as a synthetic aldosterone receptor antagonist with anti-androgenic attributes. Androgens exert significant physiological effects on the skin, regulating processes such as skin renewal, hair follicle growth, sebaceous gland proliferation, sebum production, and embryogenesis.Topical therapies serve as viable options for both initial treatment and maintenance of acne. They can be utilized as monotherapy (excluding topical antibiotics) or in combination with other topical or oral products.

Опис

Ключові слова

Акне, альтернативні методи лікування, Ізотретиноїн, Класкоотерон, бензоїл пероксид, спіронолактон, acne, spironolactone, isotretinoin, clasocoterone, benzoyl peroxide

Бібліографічний опис

Традиційні та альтернативні методи лікування акне / О. В. Безега, Я. О. Ємченко, К. В. Васильєва, І. Б. Попова, В. І. Каменєв // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматолоічної академії. – 2024. – Т. 24, вип. 2 (86). – С. 244–249.