Екзаменаційний стрес здобувачів медичної освіти в умовах сесії: ознаки й профілактика

Анотація

Розглянуто особливості виникнення й перебігу екзаменаційного стресу здобувачів освіти в умовах сесії. Проаналізовано фактори виникнення, симптоми прояву стресу, методики дослідження й методи самодопомоги. Запропоновано впровадження в навчальний процес тренінгів із подолання екзаменаційного стресу.
The article considers the peculiarities of the occurrence and course of examination stress of students in the session. Factors of occurrence, symptoms of stress, research methods and methods of self-help are analyzed. It is proposed to introduce trainings on overcoming exam stress into the educational process.

Опис

Ключові слова

сесія, іспит, екзаменаційний стрес, переживання, тривога, фрустрація, саморегуляція, session, exam, exam stress, experience, anxiety, frustration, self-regulation

Бібліографічний опис

Екзаменаційний стрес здобувачів медичної освіти в умовах сесії: ознаки й профілактика / В. В. Ряднова, І. М. Безкоровайна, Н. М. Безега [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 249–250.