Візуалізація навчального продукту в розв’язанні проблем вивчення медичної термінології

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний аграрний університет

Анотація

Багаторічний досвід викладацької й редакторської діяльності авторського колективу дозволив виокремити й узагальнити за відповідними лінгводидактичними категоріями найгостріші проблеми прикладного мовознавства, культури й унормованості української літературної мови, адаптувати їх до професійних мовних потреб працівників медичної галузі, у доступній графічній і унаочненій формі запропонувати їх розв’язання. Візуалізаційний контент виконано в одному стилі, із наскрізними яскравими й характерними постатями. Представлена в Атласі інфографіка зрозуміла й цікава і для здобувачів вищої медичної освіти, і для науково-педагогічних працівників ЗВО, лікарів – усіх, для кого внормована українська мова – життєва, особистісна й професійна потреба. Використання візуальної інфографіки на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) і української мови як іноземної сприятиме розв’язанню лінгвоекологічних проблем, посилить мотивацію, допоможе здобувачам освіти розширити словниковий запас, глибше засвоїти крос-культурні аспекти, а іноземним здобувачам освіти – адаптуватися до іншомовного середовища.

Опис

Ключові слова

українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, візуалізація, вища медична освіта, медична термінологія, інфографіка

Бібліографічний опис

Лещенко Т. О. Візуалізація навчального продукту в розв’язанні проблем вивчення медичної термінології / Т. О. Лещенко, В. Г. Юфименко, В. О. Курило // Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 березня 2023 р.). – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 276–280.