Робочий зошит із догляду за хворими терапевтичного профілю та медичних маніпуляцій і його активізуюча роль у самостійній роботі здобувачів вищої медичної освіти

Анотація

Робочий зошит із догляду за хворими терапевтичного профілю та медичних маніпуляцій допомагає організовувати процес самонавчання, створює умови для формування необхідних умінь і навичок, підвищує пізнавальну активність здобувача та її якість, розвиває в майбутніх фахівців клінічне мислення, активізує їхню навчальну діяльність.

Опис

Ключові слова

робочий зошит, здобувачі вищої освіти, самостійна робота, якість навчання, догляд за хворими

Бібліографічний опис

Робочий зошит із догляду за хворими терапевтичного профілю та медичних маніпуляцій і його активізуюча роль у самостійній роботі здобувачів вищої медичної освіти / Т. А. Трибрат, Є. Є. Петров, Т. А. Іваницька [та ін.] // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 259–260.