Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Анотація

Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця. що включає забір крові та порівняння стану хворих до і після лікування розувастатином, який відрізняється тим, що порівняння стану хворих до і після лікування виконують відповідно до комплексу лабораторних та клініко-інструментальних показників, додатково здійснюють оцінку респіраторних симптомів захворювання у балах від О (відсутність симптомів) до З (значно виражені симптоми), ступеня вираженості задишки за модифікованою шкалою задишки MRC, толерантності до фізичного навантаження за допомогою тесту з 6-хвилинною ходьбою, який проводився за стандартною методикою, функції зовнішнього дихання: обсяг форсованого видиху за першу секунду, індекс Генслара, рівня холестерину , ліпопротеїдів низької щільності. ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 114637 Україна, МПК (2017.01); А61В 5/02 (2006.01), G01N 33/49 (2006.01). Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця/ Ждан В. М., Люлька Н., Хайменова Г.С., Потяженко М.М., Соколюк Н.Л., Дубровінська Т.В.,; заявник й патентовласник ВДНЗУ «УМСА». – № u 2016 10328; заявл. 10.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.