Зв'язок стоматологічного статусу ВІЛ-інфікованих пацієнтів із їх психологічними характеристиками та біофізичними параметрами ротової рідини

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна установа «Інститут стоматології АМНУ», Асоціація стоматологів України, Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка

Анотація

У статті представлені результати стоматологічного обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів у взаємозв ’язку із змінами їх психологічних характеристик та біофізичних параметрів ротової рідини. Встановлено високу розповсюдженість одонтопатології та хвороб пародонта у ВІЛ-інфікованих. Виявлено ряд особливостей клінічної картини та перебігу патологічних процесів порожнини рота у даного контингенту, що ускладнюється змінами біофізичних параметрів ротової рідини. Аналіз психологічних характеристик особистості у ВІЛ-інфікованих підкреслює стан хронічного стресу, загальної деморалізації та депресивних станів; В статье представлены результаты стоматологического обследования ВИЧ-инфицированых пациентов во взаимосвязи с их психологическими характеристиками и биофизическими параметрами ротовой жидкости. Установлено высокою распространенность одонтопатологии и заболеваний тканей пародонта у ВИЧ-инфицированых. Выявлено ряд особенностей клинической картины и течения патологических процессов полости рта у данного контингента, которые осложняются изменениями биофизических параметров ротовой жидкости. Анализ психологических характеристик личности у ВИЧ-инфицированых подчеркивает состояние хронического стресса, общей деморализации и депрессивных состояний; This article presents the results of dental examination of HIV-patients and describes their interrelationships with psychological characteristics and biophysical parameters of oral liquid. High prevalence of dental and periodontal diseases in HIV-patients has been established. Some specific features of clinical manifestations and course of oral diseases in this patients has been revealed. Besides, the oral diseases can be complicated with changes of biophysical parameters of oral liquid. Analysis of psychological characteristics in HIV-patients emphasizes on the condition of chronic stress, general demoralization and depressive conditions.

Опис

Ключові слова

стоматологічний статус, ВІЛ-інфіковані пацієнти, психологічні характеристики, біофізичні параметри ротової рідини, стоматологический статус, ВИЧ-инфицированные пациенты, психологические характеристики, биофизические параметры ротовой жидкости, dental state, HIV-infected patients, psychological characteristics, biophysical parametres of oral liquid

Бібліографічний опис

Петрушанко Т. О. Зв'язок стоматологічного статусу ВІЛ‒інфікованих пацієнтів із їх психологічними характеристиками та біофізичними параметрами ротової рідини / Т. О.Петрушанко, Н. В. Іленко // Вісник стоматології. – 2012. – № 6 (79). – С. 61‒63.