Current System of Treatment –and – Evacuation Combat Support. Modern system of medical and evacuation support of troops

Ескіз недоступний

Дата

2020-08-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Анотація

Medical and evacuation support is the most important section medical support of troops in wartime. Its main goal is to save lives and restore combat readiness and efficiency as soon as possible and return to the ranks of as many wounded and sick servicemen as possible, which in modern warfare is the most effective way to replenish the active army.Experience of medical support of troops in military conflicts second half of XX century. and in recent years convincingly proves that properly and clearly organized medical and evacuation support is the main factor that determines the effectiveness of the medical service. This topic is the basic topic of the discipline. Without a quality study of the topic, the future specialist may not happen, so the study of the topic should be given much attention.
Лікувально-евакуаційне забезпечення є найважливішим розділом медичного забезпечення військ у воєнний час. Головна його мета - збереження життя та як найшвидше відновлення боєздатності та працездатності і повернення до строю якомога більшої кількості поранених та хворих військовослужбовців, що в умовах сучасної війни є найбільш ефективним способом поповнення діючої армії особовим складом.Досвід медичного забезпечення військ у воєнних конфліктахдругої половини XX ст. та останніх років переконливо доводить, що правильно і чітко організоване лікувально-евакуаційне забезпечення є головним фактором, що визначає ефективність діяльності медичної служби. Ця тема — є базовою темою дисципліни. Без якісного вивчення питань теми майбутній фахівець може не відбутися, тому вивченню питань теми потрібно приділяти велику увагу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Current System of Treatment –and – Evacuation Combat Support. Modern system of medical and evacuation support of troops : methodical instructions for independent work of students during preparation for a practical (seminar) lesson and in class / Department disaster medicine and military medicine. – Poltava, 2020. – 12 p.