Навчальні матеріали та презентації. Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • Документ
  Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Лікувально-евакуаційне забезпечення є найважливішим розділом медичного забезпечення військ у воєнний час. Головна його мета - збереження життя та як найшвидше відновлення боєздатності та працездатності і повернення до строю якомога більшої кількості поранених та хворих військовослужбовців, що в умовах сучасної війни є найбільш ефективним способом поповнення діючої армії особовим складом.Досвід медичного забезпечення військ у воєнних конфліктах другої половини XX ст. та останніх років переконливо доводить, що правильно і чітко організоване лікувально-евакуаційне забезпечення є головним фактором, що визначає ефективність діяльності медичної служби. Ця тема — є базовою темою дисципліни. Без якісного вивчення питань теми майбутній фахівець може не відбутися, тому вивченню питань теми потрібно приділяти велику увагу.
 • Документ
  Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Діяльність медичної служби підпорядкована інтересам збройних сил і спрямована на підтримання їх боєздатності і боєготовності на відповідному рівні шляхом збереження, зміцнення і відновлення здоров'я особового складу військ. Вирішення цього головного завдання досягається виконанням ряду часткових завдань, зміст і спосіб вирішення яких може змінюватись залежно від розвитку збройних сил, суспільно-політичного ладу держави, її економічного стану, військової справи, медицини та охорони здоров'я.Основні завдання медичної служби на воєнний час сформульовані вже давно, протягом півстоліття, але зміст їх залишається незмінним і тільки деталізується та доповнюється залежно від зміни умов діяльності медичної служби.Сучасні бойові дії військ характеризуються рішучістю, високою манев-реністю та напруженістю, швидкими і різкими змінами обстановки, веденням їх на землі та в повітрі, на широкому фронті, на велику глибину і у високому темпі. В сучасній війні на діяльність медичної служби суттєво впливає можливість одномоментного виникнення масових санітарних втрат як по всій глибині побудови бойового порядку військ, так і в тилу (центрі) країни. Умови воєнного часу погіршують санітарно-епідемічний стан населення, військ і районів бойових дій, що може викликати епідемічні спалахи різних інфекційних захворювань. Застосування засобів радіоелектронної боротьби, порушення постійних комунікацій створять значні складнощі в управлінні силами і засобами медичної служби, в здійсненні медичного постачання та організації медичної евакуації. Наведене доводить, що в умовах сучасної війни (збройному конфлікті) медична служба буде виконувати завдання у виключно складній обстановці.
 • Документ
  Організація цивільного захисту лікувальних та фармацевтичних закладів
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Основи стійкості роботи об`єктів , психологічної підготовленості керівного складу, спеціалістів і населення до дій в екстремальних умовах, навченості керівного складу ЦЗ об'єкта і населення правильно виконувати комплекс заходів цивільного захисту,масштабів і ступеня уражаючої дії стихійного лиха, виробничої аварії, катастрофи і підготовленість об'єкта до стійкості роботи — це здатність його в надзвичайних ситуаціях випускати продукцію у запланованому обсязі, необхідної номенклатури і відповідної якості, а у випадку впливу на об'єкт уражаючих факторів, стихійних лих та виробничих аварій — у мінімально короткі строки відновити своє виробництво. Залежить вона від таких основних факторів: розміщення об'єкта відносно великих міст, об'єктів атомної енергетики, хімічної промисловості, великих гідротехнічних споруд, військових об'єктів та ін.; природно-кліматичних умов, технології виробництва; надійності захисту працюючих, населення від впливу уражаючих факторів, наслідків стихійних лих і виробничих аварій, катастроф; надійності системи постачання об'єкта всім необхідним для виробництва продукції (паливом, мастилами, електроенергією, газом, водою, хімічними засобами захисту рослин, ветеринарними засобами, мінеральними добривами, запасними частинами, технікою та ін.); здатності інженерно-технічного комплексу протистояти надзвичайним ситуаціям; стійкості управління виробництвом, ведення рятувальних та інших невідкладних робіт для відновлення порушеного виробництва.
 • Документ
  Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Лікувально-евакуаційне забезпечення є найважливішим розділом медичного забезпечення військ у воєнний час. Головна його мета - збереження життя та як найшвидше відновлення боєздатності та працездатності і повернення до строю якомога більшої кількості поранених та хворих військовослужбовців, що в умовах сучасної війни є найбільш ефективним способом поповнення діючої армії особовим складом.Досвід медичного забезпечення військ у воєнних конфліктах другої половини XX ст. та останніх років переконливо доводить, що правильно і чітко організоване лікувально-евакуаційне забезпечення є головним фактором, що визначає ефективність діяльності медичної служби. Ця тема — є базовою темою дисципліни. Без якісного вивчення питань теми майбутній фахівець може не відбутися, тому вивченню питань теми потрібно приділяти велику увагу.
 • Документ
  Поняття про карантин і обсервацію
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  В районах катастроф і стихійних лих, місцях тимчасового розташування евакуйованого населення може виникати насприятлива в санітарно-гігієнічному і епідеміологічному відношенні обстановка, яка сприяє виникененню і поширенню серед різних контингентів масових інфекційних захворювань. В деяких випадках погіршення епідемічної обстановки набуває першочергового значення для населення регіону. В таких ситуаціях необхідне проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепеідемічних заходів.В епідемічних осередках, які виникають в районах стихійних лих і техногенних катастроф спочатку важко встановити джерело інфекції, тобто перша ланка епідемічного процесу випадає, джерела зараження не виявляються а виникають тільки шляхи передачі. Відбувається «вибух» інфекційних захворювань і тільки після цього випливає так званий «хвіст» епідемії, що надалі обумовлюватиме зараження тих, хто контактував з хворими.
 • Документ
  Засоби індивідуального захисту населення, класифікація
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Індивідуальний спосіб захисту передбачає застосування індивідуальних засобів захисту органів дихання, шкіри, а також медичних засобів захисту. Цей спосіб широко застосовують у мирний час в умовах радіоактивного забруднення, в зонах, заражених сильнодіючими ядучими речовинами, осередках біологічного зараження, районах стихійних лих. У режимі надзвичайної ситуації і надзвичайного стану всі заходи, які передбачається застосовувати для захисту населення, включають застосування засобів індивідуального захисту.Індивідуальні засоби захисту призначені для захисту людей від радіоактивних, отруйних і сильнодіючих ядучих речовин, а також бактеріальних засобів.
 • Документ
  Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Захист населення і територій – це система загальнодержавних заходів, які реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, добровільними формуваннями, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не буде вирішене завдання захисту населення, об'єктів економіки, національного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого характеру. Зовнішні загрози безпосередньо пов'язані з безпекою життєдіяльності населення і держави у разі розв'язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, виникнення глобальних техногенних екологічних катастроф за межами України (на землі, в навколоземному просторі), які можуть спричинити негативний вплив на населення та територію держави. Внутрішні загрози пов'язані з НС техногенного, природного характеру або можуть бути спровоковані терористичними діями. В організації захисту населення у НС мирного та воєнного часу основна роль відведена укриттю в захисних спорудах та евакуації.
 • Документ
  Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Сучасний розвиток України за умов системної трансформації характеризується як перманентно складний, а часом навіть із провалами екстремальності. Глобальний розвиток людської цивілізації, крім позитивних надбань, породив чисельні загрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави. Значне місце серед цих загроз займають небезпеки техногенно-природної сфери. Багато з них у тій, чи іншій мірі притаманні й Україні. У зв’язку з цим, велика роль у забезпеченні техногенної та природної безпеки відводиться саме Єдиній державній системі цивільного захисту населення і територій. Значна кількість великих катастроф, що сталася останнім часом у світі і на території України, серед яких особливе місце займає Чорнобильська (1986), змінили традиційну орієнтацію системи цивільного захисту з вирішення завдань виключно воєнного часу на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій мирного часу, а також перехід від галузевого (відомчого) до функціонального (інтегрованого) принципу реагування.Цивільний захист здійснюється з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема наслідків надзвичайних ситуацій на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.В основу цивільного захисту населення покладені положення міжнародного гуманітарного права та стаття 3 Конституції України, в якій наголошується, що людина, її життя, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
 • Документ
  Current System of Treatment –and – Evacuation Combat Support. Modern system of medical and evacuation support of troops
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Medical and evacuation support is the most important section medical support of troops in wartime. Its main goal is to save lives and restore combat readiness and efficiency as soon as possible and return to the ranks of as many wounded and sick servicemen as possible, which in modern warfare is the most effective way to replenish the active army.Experience of medical support of troops in military conflicts second half of XX century. and in recent years convincingly proves that properly and clearly organized medical and evacuation support is the main factor that determines the effectiveness of the medical service. This topic is the basic topic of the discipline. Without a quality study of the topic, the future specialist may not happen, so the study of the topic should be given much attention.
 • Документ
  Current System of Treatment –and – Evacuation Combat Support. The concept and content of medical and evacuation support
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Medical and evacuation support is the most important section medical support of troops in wartime. Its main goal is to save lives and restore combat readiness and efficiency as soon as possible and return to the ranks of as many wounded and sick servicemen as possible, which in modern warfare is the most effective way to replenish the active army.Experience of medical support of troops in military conflicts second half of XX century. and in recent years convincingly proves that properly and clearly organized medical and evacuation support is the main factor that determines the effectiveness of the medical service. This topic is the basic topic of the discipline. Without a quality study of the topic, the future specialist may not happen, so the study of the topic should be given much attention.
 • Документ
  Tasks, Organization and Urgency of Ukrainian Army Medical Servicein war time
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  The activities of the medical service are subordinated to the interests of the armed forces and are aimed at maintaining their combat capability and combat readiness at the appropriate level by preserving, strengthening and restoring the health of military personnel. The solution of this main task is achieved by performing a number of partial tasks, the content and method of solving which may vary depending on the development of the armed forces, socio-political system of the state, its economic status, military affairs, medicine and health care.The main tasks of the medical service for wartime have been formulated for a long time, for half a century, but their content remains unchanged and is only detailed and supplemented depending on changes in the conditions of the medical service.Modern military operations are characterized by determination, high maneuverability and tension, rapid and abrupt changes in the situation, their conduct on the ground and in the air, on a wide front, at great depth and at a high pace. In the modern war, the activity of the medical service is significantly affected by the possibility of the simultaneous occurrence of mass sanitary losses both along the entire depth of the construction of the military order of troops and in the rear (center) of the country. Wartime conditions worsen the sanitary and epidemiological condition of the population, troops and areas of hostilities, which can cause epidemic outbreaks of various infectious diseases. The use of electronic warfare, disruption of constant communications will create significant difficulties in the management of forces and means of medical service, in the implementation of medical supplies and the organization of medical evacuation. The above proves that in the conditions of modern war (armed conflict) the medical service will perform tasks in an extremely difficult situation.
 • Документ
  Organization civil defense of hospitals and pharmaceutical establishments
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Fundamentals of stability of objects, psychological readiness of management, specialists and the population to act in extreme conditions, training of management of the facility and the population to properly perform a set of civil protection measures, scale and extent of the impact of natural disasters, industrial accidents, catastrophes and readiness of the object for stability of work is its ability in emergency situations to let out production in the planned volume, necessary nomenclature and the corresponding quality, and in case of influence on the object of damaging factors, natural disasters and industrial accidents - to resume the production in the shortest possible time. . It depends on the following main factors: the location of the object in relatively large cities, nuclear power plants, chemical industry, large hydraulic structures, military facilities, etc .; natural and climatic conditions, production technologies; reliability of protection of workers, the population from the impact of damaging factors, the consequences of natural disasters and industrial accidents, catastrophes; reliability of the system of supply of the object with everything necessary for production (fuel, lubricants, electricity, gas, water, chemical plant protection products, veterinary means, mineral fertilizers, spare parts, equipment, etc.); the ability of the engineering complex to withstand emergencies; sustainability of production management, rescue and other urgent work to restore the disrupted production.
 • Документ
  Medical, biological and psychological protection of population. Provision of sanitary and epidemiological welfare of the population
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Medical and evacuation support is the most important section of medical support of troops in wartime. Its main goal is to save lives and restore combat readiness and efficiency as soon as possible and return to the ranks of as many wounded and sick servicemen as possible, which in modern warfare is the most effective way to replenish the active army.Experience of medical support of troops in military conflicts of the second half of the XX century. and in recent years convincingly proves that properly and clearly organized medical and evacuation support is the main factor that determines the effectiveness of the medical service. This topic is the basic topic of the discipline. Without a quality study of the topic, the future specialist may not happen, so the study of the topic should be given much attention.
 • Документ
  The basis of civil protection of the population. The concept of quarantine and observation
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  In areas of catastrophes and natural disasters, places of temporary location of the evacuated population, there may be a favorable situation in terms of sanitation and epidemiology, which contributes to the emergence and spread among various contingents of mass infectious diseases. In some cases, the deterioration of the epidemic situation is of paramount importance for the population of the region. In such situations, it is necessary to carry out a set of sanitary and hygienic and anti-epidemic measures. There is an "explosion" of infectious diseases and only then follows the so-called "tail" of the epidemic, which will further cause infection of those who came into contact with patients.
 • Документ
  The basis of civil protection of the population. Means of individual protection of the population, classification
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  The individual method of protection involves the use of individual means of protection of the respiratory system, skin, as well as medical protection. This method is widely used in peacetime in conditions of radioactive contamination, in areas contaminated with strong edible substances, foci of biological contamination, areas of natural disasters. In an emergency and a state of emergency, all measures to be taken to protect the population include the use of personal protective equipment.Personal protective equipment is designed to protect people from radioactive, toxic and potent edible substances, as well as bacterial agents.
 • Документ
  The basis of civil protection of the population. Notifications and informing of civil protection sub-objects
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Protection of the population and territories is a system of national measures implemented by central and local executive bodies, executive bodies of councils, emergency management bodies and civil defense, subordinate forces and means of enterprises, institutions, organizations regardless of ownership, voluntary formations. , ensuring the implementation of organizational, engineering, sanitary, anti-epidemic and other measures in the field of prevention and elimination of the consequences of emergencies.The level of national security cannot be sufficient if the task of protecting the population, objects of the economy, national heritage from emergencies of man-made, natural or other nature is not solved on a national scale.External threats are directly related to the security of life of the population and the state in case of modern war or local armed conflicts, global man-made environmental disasters outside Ukraine (on land, in the near-Earth space), which may cause negative impact on the population and territory states.Internal threats are related to emergencies of man-made, natural nature or may be provoked by terrorist acts.In the organization of protection of the population in peacetime and wartime emergencies, the main role is assigned to shelter in protective structures and evacuation.
 • Документ
  Regulatory and legal framework of civil protection in Ukraine. Organization of population and territory in situations emergency
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  The current development of Ukraine under conditions of systemic transformation is characterized as permanently complex, and sometimes even with failures of extremity. The global development of human civilization, in addition to positive achievements, has posed numerous threats to the vital interests of man and citizen, society and the state. A significant place among these threats is occupied by the dangers of the technogenic and natural spheres. Many of them are to some extent inherent in Ukraine. In this regard, a large role in ensuring man-made and natural security is given to the Unified State System of Civil Protection of Population and Territories. A significant number of major catastrophes that have occurred recently in the world and in Ukraine, among which a special place is occupied by Chernobyl (1986), have changed the traditional orientation of the civil defense system to solve exclusively wartime tasks to protect the population and territories from peacetime emergencies. also the transition from the sectoral (departmental) to the functional (integrated) principle of response. Civil protection is carried out in order to implement state policy aimed at ensuring the safety and protection of the population of territories, material and cultural values and the environment from the negative effects of emergencies in peacetime and special periods, overcoming the consequences of emergencies, including emergencies in foreign countries. to international treaties of Ukraine, the binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine.Civil protection is based on the provisions of international humanitarian law and Article 3 of the Constitution of Ukraine, which states that man, his life, honor and dignity, inviolability and security are defined in Ukraine as the highest social value, and the establishment and protection of human rights and freedoms is the main duty of the state.
 • Документ
  Behavior of people in emergencies and combat conditions. Combat stress: symptoms, prevention, home care
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Every extreme situation that a person finds himself in during natural, man-made, socio-political and military emergencies causes him nervous tension, behavior changes and causes health problems in the form of short-term and long-term stress reactions. Timely pre-medical, psychological and, in the subsequent stages, medical is the key to overcoming the consequences of these stress reactions. But, of particular importance, at the present stage, is the help of combat fatigue and combat stress during hostilities. In such conditions, the timeliness of comprehensive care for victims will solve not only the issue of rehabilitation, but also their socio-psychological adaptation to peaceful living, prevention of the so-called "Afghan syndrome".
 • Документ
  Medical evacuation. Medical care for the wounded at the CABCDE evacuation stage
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Evacuation measures are planned for a special period for the organized evacuation of employees of the facilities and members of their families: from areas of possible hostilities (if any); from areas of dangerous radioactive contamination around the NPP (for NPPs up to 4 GW within a radius of 30 km of the zone and for NPPs more than 4 GW within a radius of 50 km of the zone); from areas of possible catastrophic flooding of the area (with a 4-hour catch-up wave).
 • Документ
  Medical sorting in case of mass sanitary losses. Moving the wounded
  (Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 2020-08-28) Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  Being able to provide first aid based on the correct use of the tactical situation, as well as the optimal and timely movement of the wounded to the shelter is the primary task of providing first aid in terms of saving lives and reducing the negative consequences of injury. Moving the wounded to a safe area is an important component of the first aid system on the battlefield. One of the key aspects of providing assistance to victims in tactical settings is to prevent the emergence of new victims.