Раціональна цитопротекторна терапія коморбідної патології: ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень

Анотація

Запропонована комплексна терапія хворих з поєднаною патологією на ІХС і ХОЗЛ з включенням курсу цитопротекторного препарату - кардіоаргініну сприяє більш прискореному регресу основних клінічних проявів цих захворювань, що дозволяє скоротити терміни перебування хворого у стаціонарі та поліпшити якість життя пацієнтів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Раціональна цитопротекторна терапія коморбідної патології: ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 70-2016 / М. М.Потяженко, І. П. Катеренчук, Т. В. Настрога, В. С. Настрога ; ВДНЗУ «УМСА». – Київ : Укрмедпатентінформ , 2016. – 4 с. – Вип. 3 з пробл. «Терапія» підстава рішення ПК «Терапія» Протокол № 4 від 29.02.16 р.