Establishing the relationship between the level of interleukin-18 and the state of periodontium in children of primary-school-age with chronic catarrhal gingivitis and insulin-dependent diabetes mellitus

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Insulin-dependent diabetes mellitus is a significant risk factor for inflammatory periodontal disease in children and adolescents. The study aimed to determine the dental status and study the content of pro-inflammatory IL-18 in oral fluid in primary school children with insulin-dependent diabetes mellitus and to develop an algorithm for predicting IL-18 levels in oral fluid of children with chronic catarrhal gingivitis in type I diabetes mellitus background by establishing a relationship between the level of IL-18 and the assessment index of periodontal tissues according to the Sillness scale, Loe. The study examined 82 children aged six to fourteen years, including 56 with type I diabetes and 26 without concomitant somatic diseases. The IL-18 amount in the oral fluid to characterize the inflammation in the oral cavity organs was determined. The IL-18 value increases with the periodontal index and bleeding gums during probing. It is consistent with the data of scientific studies on IL-18 amount in the oral fluid of adults without diabetes. Our study results also show that an increase in the IL-18 value in oral fluid is closely related to type I diabetes in children. Moreover, in our opinion, IL-18 can be considered a potential biomarker of inflammation in periodontal disease in children with type I diabetes mellitus, the clinical manifestations of which are not yet visible. We found that IL-18 levels are elevated even in the absence of clinical gingivitis manifestations. Therefore, establishing IL-18 pathogenetic significance in chronic catarrhal gingivitis on the background of type I diabetes is extremely important.
Наявність у дітей цукрового діабету І типу є основним фактором ризику виникнення запальних захворювань пародонту. Мета роботи. Визначення стоматологічного статусу та дослідження вмісту прозапального ІЛ-18 в ротовій рідині у дітей молодшого шкільного віку з інсулінозалежним цукровим діабетом, встановлення взаємозв’язку вмісту ІЛ-18 із станом пародонту вищезазначеної групи дітей. Об’єкт і методи дослідження. Оглянуто 82 дітей віком від шести до чотирнадцяти років, з них 56 дітей із цукровим діабетом І типу і 26 дітей без супутніх соматичних захворювань. Визначали індекс гігієни за Федоровим-Володкіною (1968), спрощений гігієнічний індекс OHI-S (Green, Vermillion, 1964), індекс РМА в модифікації Parma (1960), гінгівальний індекс (GI) за Loe, Silness (1967), індекс кровоточивості за Mühlemann H.R. (1971). Визначення концентрації ІЛ-18 у ротовій рідині здійснювався методом твердофазного імуноферментного аналізу. Результати дослідження та їх обговорення. У групі пацієнтів з цукровим діабетом І типу та хронічним катаральним гінгівітом індекс гігієни за Федоровим-Володкіною складає 2,20±0,08 бала, що відповідає незадовільній гігієні порожнини рота. Результати оцінки якості гігієни порожнини рота за спрощеним індексом OHI-S (Green-Vermillion) підтверджують виявлену тенденцію. При порівнянні значень індексів гігієни за Федоровим–Володкіною та за спрощеним індексом OHI-S (Green-Vermillion) статистично значима різниця (р≤0,05) була виявлена при порівнянні між собою груп 1 і 2, 3 і 4, 2 і 4, 1 і 4, але не була виявлена (р≥0,05) між групами 1 і 3 (у дітей зі здоровими яснами з та без цукрового діабету І типу). Сукупність даних пародонтальних індексів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні цукрового діабету І типу свідчать про середній ступінь тяжкості гінгівіту, а саме: PMA – 40,47±0,96%, гінгівальний індекс (GI) – 1,83±0,04 бала, а ІК – 1,07±0,05 бала. Вміст ІЛ-18 в ротовій рідині здорових дітей без ознак хронічного катарального гінгівіту складає 3,41±0,25 пг/мл. У соматично здорових дітей з хронічним катаральним гінгівітом – 5,74±0,27 пг/мл. У групі дітей з цу-кровим діабетом І типу і здоровими яснами вміст ІЛ-18 в ротовій рідині становить 14,87±1,11. У групі пацієнтів з цукровим діабетом І типу та хронічним катаральним гінгівітом – 70,91±7,48. Статистично значима різниця (р≤0,05) була виявлена при порівнянні усіх груп (1 і 2, 1 і 3, 3 і 4, 2 і 4, 1 і 4) між собою. Таким чином, дослідження теми цитокінового профілю у дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом заслуговує подальшого розгляду та розвитку нових методів профілактики та лікування запальних захворювань пародонту з урахуванням даної ланки патогенезу.

Опис

Ключові слова

гінгівіт, інтерлейкін 18, цитокіни, діти, цукровий діабет, gingivitis, interleukin 18, cytokines, children, diabetes mellitus

Бібліографічний опис

Establishing the relationship between the level of interleukin-18 and the state of periodontium in children of primary-school-age with chronic catarrhal gingivitis and insulin-dependent diabetes mellitus = Встановлення зв’язку між рівнем ІЛ-18 та станом тканин пародонту в дітей молодшого шкільного віку, хворих на хронічний катаральний гінгівіт на фоні інсулінозалежного цукрового діабету / O. V. Sheshukova, I. O. Kuz, A. I. Maksymenko, V. P. Trufanova, T. V. Polishchuk, A. S. Mosiienko, K. S. Kazakova // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2, т. 2 (165). – С. 261–270.