Кримськотатарське питання в контексті державної етнонаціональної політики України

Ескіз недоступний

Дата

2014-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Академія муніципального управління м.Київ

Анотація

У статті розглядається проблема визначення правового статусу кримськотатарського народу як корінного народу України. .Досліджено сучасний стан законодавчої бази щодо регулювання кримськотатарського питання. Акцентується увага на створенні правових основ для регулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення права кримськотатарського народу як корінного народу України. ; The article deals with the issue of determination of the legal status of Crimean Tatar people as indigenous people of Ukraine. The current state of the legislative base concerning the regulation of Crimean Tatar issue is researched. Attention is paid to the creation of the legal base for regulation and implementation of the state policy in ensuring the right of Crimean Tatar people as indigenous people of Ukraine.

Опис

Ключові слова

держава, етнонаціональна політика, кримськотатарське питання, корінний народ, національні меншини, state, ethnic national policy, Crimean Tatar issue, indigenous people, national minorities

Бібліографічний опис

Гладка Т. І. Кримськотатарське питання в контексті державної етнонаціональної політики України [Електронний ресурс] / Т. І.Гладка // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: www.dy.nayka.com.ua