Вибрані питання радіаційної медицини в педіатрії

Анотація

Серед різних груп населення, які підлягали дії іонізуючого випромінювання контингентом пріоритетного спостереження є діти. Це зумовлено більшою чутливістю організму, що росте до дії радіаційного чинника. Результати широкомасштабних обстежень дитячого населення, яке зазнало дії іонізуючого випромінювання, вказує на наявність несприятливих тенденцій у стані їхнього здоров’я, які сформувалися як наслідок Чорнобильської катастрофи і впливом на організм дитини всього комплекса негативних факторів у поставарійний період. Різко знизився адаптаційний потенціал дитячого організму. В педіатрії почалося формування нового поняття “чорнобильський синдром” у дітей як стан з характерним комплексом функціональних порушень з майбутньою трансформацією у патологічні процеси. Основний висновок спеціалістів про причини змін у стані здоров’я базується на сполученні впливів на здоров’я, чинників радіаційної і нерадіаційної природи, які включають економічну ситуацію в Україні, несприятливу екологічну дію, тривалий психоемоційний стрес, зміни в структурі харчування дітей, пов’язані з дефіцитом есенціальних нутрієнтів. Крім того, як відомо, радіація значно більше впливає на дітей, ніж на дорослих. Це пов`язано з тим, що у процесі розвитку клітини енергійно діляться, а іонізуюче опромінення сприяє розвитку мутацій, які вірогідно впливають на його життєдіяльність. Власне тому, вагітним жінкам необхідно уникати радіаційного опромінення, так як на стадії внутрішньоутробного розвитку клітини особливо чутливі до опромінення, навіть невелика і короткочасна дія радіації може вкрай негативно вплинути на розвиток ембріона. Тому, постала нагальна необхідність доповнити існуючі підручники з радіаційної медицини питаннями особливості реагування організму дітей на дію іонізуючого опромінення, наголосити на тератогенних та генетичних наслідках радіаційного впливу, а також дати практичні рекомендації по особливостям харчування дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та диспансерному нагляду за дітьми, народженими від батьків, які зазнали радіаційного впливу. Автори-упорядники, крім багаторічного особистого досвіду праці в галузі радіаційної медицини широко використали останні дані літератури, інструкції і нормативні документи та не претендують на авторство наведених положень і фактів, оскільки більшість із них узято з перерахованих у бібліографічному покажчику робіт. Пропонований навчальний посібник складений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина з особливостями дитячого віку» підготовки фахівців другого рівня вищої освіти та відповідає вимогам до навчальних посібників для здобувачів вищих медичних закладів України за спеціальністю 228 Педіатрія. Може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та здобувачам університетів при вивченні навчальних дисциплін загально біологічного та екологічного профілю.

Опис

Ключові слова

радіаційний чинник, іонізуюче випромінювання, чутливість дитячого організму

Бібліографічний опис

Дудник Т. А. Вибрані питання радіаційної медицини в педіатрії / Т. А. Дудник, Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва. – Полтава : Дивосвіт 2023.– 132 с.