Diagnostic and treatment approaches for acute intestinal obstruction in the early postpartum period

Ескіз недоступний

Дата

2023-08

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Гостра кишкова непрохідність – одне з найважчих гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини в ранньому післяпологовому періоді. Проліковано 31 породіллю з гострою кишковою непрохідністю. Розроблено та запропоновано до використання Алгоритм лікувально–діагностичної тактики у породіль з гострою кишковою непрохідністю. Показанням до операції була відсутність ефекту від консервативної терапії протягом 2-3 годин. У всіх випадках гострої механічної непрохідності проведено оперативне лікування. Консервативні заходи дали позитивний ефект у всіх породіль з динамічною кишковою непрохідністю. Смертельних випадків не зареєстровано. Лікування породіль з гострою кишковою непрохідністю повинні проводити хірурги із залученням акушерів-гінекологів відповідно до запропонованого алгоритму лікувально-діагностичної тактики у породіль з гострою кишковою непрохідністю.
Acute intestinal obstruction is one of the most serious acute surgical diseases of the abdominal organs in the early postpartum period. 31 women in labor with acute intestinal obstruction were treated. The Algorithm of therapeutic and diagnostic tactics in parturient women with acute intestinal obstruction was developed and proposed for use. The indication for surgery was the lack of effect of conservative therapy within 2–3 hours. Surgical treatment was performed in all cases of acute mechanical obstruction. Conservative measures had a positive effect in all women in labor of the dynamic intestinal obstruction. No fatalities were registered. Treatment of women in labor with acute intestinal obstruction should be carried out by surgeons with the involvement of obstetrician–gynecologists in accordance with the proposed algorithm of treatment and diagnostic tactics in women in labor with acute intestinal obstruction.

Опис

Ключові слова

післяпологовий період, гостра кишкова непрохідність, діагностика, алгоритм лікування, postpartum period, acute intestinal obstruction, diagnosis, treatment algorithm

Бібліографічний опис

Diagnostic and treatment approaches for acute intestinal obstruction in the early postpartum period / V. V. Mishchenko, V. P. Mishchenko, R. P. Nikitenko, K. O. Vorotyntseva, S. P. Degtyarenko, E. A. Koychev, V. K. Likhachov // Світ медицини та біології. – 2023. – № 2 (84). – С. 109–114.