Формування дослідницьких умінь школярів на практичних заняттях з хімії

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Постійний розвиток суспільства вимагає глибокі знання від спеціалістів різних сфер. Головною метою кожного навчального закладу є підготувати кваліфіковано майбутнього працівника, у якого присутній інтерес до науково-дослідницької розвитку та бажання до саморозвитку та самовдосконалення. Потрібно зауважити важливість дослідницького підходу під час вивчення хімії.

Опис

Ключові слова

особливості формування, школяри, експерементальні завдання

Бібліографічний опис

Жалій Б. О. Формування дослідницьких умінь школярів на практичних заняттях з хімії / Б. О. Жалій, О. А. Куленко // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2023. – С. 92–94.