Актуальні питання медичної освіти у сучасних умовах

Ескіз недоступний

Дата

2022-09-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

В даний час ведучі в індустріальному відношенні країни неухильно розвивають та створюють медицину на основі передових досягнень науки. В сучасних умовах визначальним чинником розвитку всіх сфер країни та забезпечення її конкурентоспроможності стає забезпечення високого рівня освіти для громадян нашої держави. Тому пріоритетним завданням перед системою освіти є входження України до провідних країн світу за якістю медичної освіти.

Опис

Ключові слова

медична освіта, освітній процес, критерії оцінки

Бібліографічний опис

Скікевич М. Г. Актуальні питання медичної освіти у сучасних умовах / М. Г. Скікевич, Л. І. Волошина // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 169.