Форми візуалізації лексичного матеріалу в іншомовній авдиторії: традиції та інновації

Ескіз недоступний

Дата

2022-11-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті розглянуто питання, пов’язані з набуттям мовної компетенції студентами зарубіжних країн, що вивчають українську мову як іноземну. Окреслено форми унаочнення навчального контенту, зокрема для опанування лексики. Наведено приклади застосування таких форм візуалізації як презентація й хмари тегів.
The article deals with issues related to acquiring language competence by students from foreign countries studying Ukrainian as a foreign language. Various forms of visualization of educational content are outlined, in particular for mastering vocabulary. Examples of using such forms of visualization as presentations and tag clouds are given in the article.

Опис

Ключові слова

іноземні здобувачі освіти, форми візуалізації, навчальна презентація, хмари тегів, foreign students, visualization forms, educational presentations, tag clouds

Бібліографічний опис

Богиня Л. В. Форми візуалізації лексичного матеріалу в іншомовній авдиторії: традиції та інновації / Л. В. Богиня, Т. В. Савицька // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 27–29.