Особливості кровоплину у тиреоїдних артеріях хворих на аутоімунний тиреоїдит та їх зміни під впливом ресвератролу

Ескіз недоступний

Дата

2016-03-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Васкуляризація ЩЗ при АІТ та швидкісні показники кровоплину можуть опосередковано свідчити про ступінь інтенсивності патологічного процесу, що потребує подальшого вивчення з метою їх можливого використання як маркеру ефективності лікувальних заходів.

Опис

Ключові слова

кровоплин, тиреоїдні артерії, аутоімунний тиреоїдит, ресвератрол

Бібліографічний опис

Чекаліна Н. І. Особливості кровоплину у тиреоїдних артеріях хворих на аутоімунний тиреоїдит та їх зміни під впливом ресвератролу / Н .І. Чекаліна, Ю. М. Казаков, Ю. Г. Бурмак // П’ятнадцяті Данилевські читання. Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 березня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 142–143.