Морфометрична характеристика очної ямки дорослих людей за даними комп'ютерно-томографічного методу

Анотація

Монографія присвячена морфометричному дослідженню очної ямки дорослих людей за даними комп’ютерної томографії. Викладені дані характеризують кількісні норми довжини стінок правої та лівої очних ямок, ширини та висоти входу до них, глибини очних ямок, кута нахилу входу в праву та ліву очні ямки та кута між медіальною та латеральною стінками у дорослих людей першого, другого періодів зрілості та похилого віку жіночої та чоловічої статі з використанням комп’ютерної томографії. Отримані дані щодо морфометричної характеристики очних ямок також стосувалися ліво- та правосторонньої асиметрії, індивідуальної мінливості за віком, статтю і краніотипами з морфометричним еталоном їхньої анатомічної норми. Призначено для здобувачів освіти медичних факультетів № 1, 2, 3, стоматологічного факультету, міжнародного медичного факультету № 1, лікарів-інтернів факультету інтернатури та післядипломної освіти, аспірантів, лікарів терапевтичного та хірургічного профілів, лікарів стоматологів, морфологів, патоморфологів.
Quantitative norms of length of walls of the right and left orbits, orbital breadth and height, orbital depths, angle of orbital entrance inclination and an angle between medial and lateral walls are defined with use of a computed tomography at adults (male and female) of the first and second period of a maturity as well as at advanced age. Lack of asymmetry of left and right orbits is established that gives an opportunity to use average indicators as a morphometric standard. Reliable lack of sexual dimorphism in morphometric indicators of orbits is noted. Existence of reliable differences in the depth of orbits and length of the orbital floor in age group of the second period of a maturity is established. Significant differences of certain morphometric indicators of orbits at people with various types of cranium by a cranial index are determined. Variability of correlation between morphometric indicators of orbits in the general population and in populations bysex, age and types of cranium is established.

Опис

Ключові слова

очна ямка, морфометрія, дорослі люди, комп’ютерна томографія, краніотипи, стать, вік, orbit, morphometry, adults, computed tomography, types of cranium, sex, age

Бібліографічний опис

Морфометрична характеристика очної ямки дорослих людей за даними комп’ютерно-томографічного методу : монографія / С. О. Дубина, В. Г. Гринь, С. І. Сербін, С. В. Бондаренко. – Кропивницький ; Полтава : ДНМУ, 2023. – 161 с.