Імуногістохімічні особливості паренхіми протоків молочної залози жінки репродуктивного віку

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальий заклад України "Українська медична стоматологічна академія", м. Полтава

Анотація

Мета дослідження - з'ясувати імуногістохімічні особливості паренхіми протоків нелактуючої молочної залози. Матеріал - аутопсійна тканина молочної залози. Методи: гістологічний, гістохімічний та імуногістохімічний ( p63, bcl-2, a-sma). Виявлені особливості експресії даних маркерів в різних відділах протокової системи молочної залози: експресія p63 та a-sma міоєпітеліем в усіх відділах протоків. Bcl - 2 експресується резервним епітеліем.
The purpose of the research is to define immunohistochemical characteristics of the ducts epithelium of mammary gland in rest. Materials: autopsia tissues of mammary gland's. Methods: histological, histochemical, immunohistochemical (p63, bsl-2,a-sma). There have been found out the peculiarities of the markers' expression in the different parts of mammary glands.

Опис

Ключові слова

молочна залоза, молочная железа, mammary gland, протокова система, протоковая система, ducts system, імуногістохімія епітелію, иммуногистохимия эпителия, epithelial immunohistochemistry

Бібліографічний опис

Ніколенко Д. Є. Імуногістохімічні особливості паренхіми протоків молочної залози жінки репродуктивного віку / Д. Є. Ніколенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, вип. 2 (30). – С. 136–138.