Вплив поляризованого світла на гемокоагулюючі та фібрінолітичні властивості слини

Ескіз недоступний

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Для підтвердження вищезгаданого нами були проведені досліди впливу слини здо­рових людей на згортання крові. Суть їх зводилась к тому, що отриману змішану слину від людей (студенти - добровольці) ми розливали в дві однакові за діаметром та об'ємом пластикові чашечки. Одна була контрольною, а інша - дослідною. В останній слину опромінювали поляризованим світлом від приладу Біоптрон-1 протягом 6 хви­лин, на відстані 5 см. Після опромінення слини далі проводили вивчення її впливу на згортання і фібринолітичну активність безтромбоцитної плазми здорової людини. Виявилось, що під впливом опроміненої світлом слини час згортання плазми змен­шувався, а час лізису еуглобулінів збільшувався. Отримані факти свідчать про те, що в слині після її опромінення поляризованим світлом, підвищились прокоагуляційні властивості і послабились фібринолітичні.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Приходченко І. В. Вплив поляризованого світла на гемокоагулюючі та фібрінолітичні властивості слини / І. В. Приходченко, В. М. Пашинський, О. В. Пронько ; наукові керівники : В. П. Міщенко, С. В. Міщенко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 58-ої студентської наук. конф., м. Полтава, 24 квітня 2002 р. – Полтава, 2002. – С. 65–66.