QR-коди в освітньому процесі кафедри терапевтичної стоматології

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Елементи мобільного навчального середовища (зокрема, технології створення та розпізнавання QR-кодів) мають достатній потенціал у навчанні. Використання QR-кодів у навчальному процесі активізує навчальну діяльність студентів, водночас даючи змогу викладачам використовувати нові види навчальних завдань.

Опис

Ключові слова

QR-коди, освітній процес, кафедри терапевтичної стоматології

Бібліографічний опис

QR-коди в освітньому процесі кафедри терапевтичної стоматології / Н. М. Іленко, Н. В. Іленко-Лобач, А. К. Ніколішин [та ін.] // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. ‒ Яремче, 2022. ‒ С. 205‒206.