Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з дефектами та деформаціями зовнішнього носа

Анотація

У статті на синдромальному рівні проаналізовані клініко-психопатологічні характеристики пацієнтів з дефектами і деформаціями зовнішнього носа; В статье на синдромальном уровне проанализированы клинико-психопатологические характеристики пациентов с дефектами и деформациями наружного носа; Clinical and psychopathological characteristics of patients with defects and deformations of the external nose were analyzed in the article on the syndromal level.

Опис

Ключові слова

дефекти та деформації носа, клініко-психопатологічне обстеження, психопатологічні синдроми, ринопластика, дефекты и деформации носа, клинико-психопатологическое обследование, психопатологические синдромы, ринопластика, defects and deformations of the nose, clinical and psychopathological examination, psychopathological syndromes, rhinoplasty

Бібліографічний опис

Боднар Л. А. Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з дефектами та деформаціями зовнішнього носа / Л. А. Боднар // Психічне здоров’я. – 2010. – Вип. 1-2 (26-27). – С. 22–24.