Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоровʼя

Ескіз недоступний

Дата

2018-04-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Анотація

В статті розглянуто особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров’я. Виділено основні його принципи, методи, інструменти та їх вплив на суб’єкти економічних відносин у системі державного регулювання сфери охорони здоров’я. В статье рассмотрены особенности механизма государственного регулирования сферы здравоохранения. Выделены основные его принципы, методы, инструменты и их влияние на субъекты экономических отношений в системе государственного регулирования сферы здравоохранения. In the article features of the mechanism of state regulation of the healthcare sphere are considered. The main principles, methods, tools and their influence on the subjects of economic relations in the system of state regulation of the healthcare sphere are investigated.

Опис

Ключові слова

механізм державного регулювання, сфера охорони здоров’я, принципи, інструменти, методи, механизм государственного регулирования, сфера здравоохранения, принципы, инструменты, методы, mechanism of state regulation, healthcare sphere, principles, tools, methods

Бібліографічний опис

Краснова О. І. Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоровʼя / О. І. Краснова, Т. В. Плужніккова // Інвестиції: практика і досвід. – 2018. – № 7. – С. 46–48.