Використання пектину у медицині

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Пектин широко використовується завдяки особливій здатності утворювати нерозчинні комплекси та виводити з організму людини токсичні метали і радіоактивні ізотопи. Крім того, пектин здатний сорбувати та виводити з організму біогенні токсини, ксенобіотики, анаболіки, продукти метаболізму і біологічно шкідливі речовини, що накопичуються в організмі. Він визнаний в більшості країн як цінний харчовий інгредієнт, який не має обмежень щодо застосування.

Опис

Ключові слова

пектин, токсини, використання

Бібліографічний опис

Стрижак Д. О. Використання пектину у медицині / Д. О. Стрижак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання), (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 201–202.