Показники якості життя осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією

Ескіз недоступний

Дата

2021-12-29

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Деменція супроводжується зниженням пам’яті, порушенням мислення, поведінки таздатності виконувати щоденні функції, щовражає здебільшого осіб літнього віку іє однією зосновних причин інвалідності. Це робить глибокий вплив не тільки на пацієнтів, їхні родини та осіб, які здійснюють догляд, а й на суспільство в цілому У всьому світі зростає кількість людей з деменцією і прогнози, як правило, свідчать про значне збільшення загальної поширено-сті, пов'язаної із старінням населення. Велика кількість пацієнтів з деменцією перебувають вдома, де функцію до-гляду за ними виконують рідні.При прогресуванні захворювання пацієнти втрачають можливість доглядати за со-бою самостійно, а тому перед рідними постає питання стороннього догляду. Метою роботи було провести аналіз показників якості життя осіб, що виконують функцію догляду за пацієнтами з деменцією. Встановлено, що майже за 80% хворих на деменцію доглядають їхні родичі. Особи, які доглядають за пацієнтами, мають ризик депресії, тривоги та психологічного навантаження. В ході дослідження виявлено фактори, що впливають на психічне здо-ров’я доглядачів, серед яких вагомими були ступінь деменції та здатність пацієнта до повсякденної активності. У доглядачів із низьким рівнем показника психічної напруженості рідше відмічалися прояви соціальної дезадаптації. В залежності від рівня психологічного стресу, у осіб з високим рівнем психічної напруженості були нижчі показни-ки якості життя за шкалами «фізичне функціонування» (p=0,003), «рольове функціонування обумовлене фізич-ним станом» (p<0,001), «соціальне функціонування» (p=0,04), «рольове функціонування обумовлене емоційним станом» (p=0,003), «психічне здоров`я» (p=0,004). Для даної категорії людей рекомендовано використовувати консультативну допомогу, психоосвітні заходи спрямовані на усвідомлення покращення якості життя.

Опис

Ключові слова

особи, що доглядають за пацієнтами із деменцією, якість життя, рівень психологічного стресу, caregivers of patients with dementia, quality of life, level of psychological stress

Бібліографічний опис

Показники якості життя осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією / О. В. Орлова, Л. В. Животовська, Д. І. Бойко, Л. А. Боднар // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Вип. 25, № 5-6. – С. 16–19.