Медико-біологічні засади збереження здоров’я людини

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Опис

Ключові слова

гармонізація організму, адаптація людини

Бібліографічний опис

Тихонова О. О. Медико-біологічні засади збереження здоров’я людини / О. О. Тихонова, Я. А. Тарасенко, Т. Ф. Дейнега // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання спорту і здоров’я людини : матеріали VI Всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю (21–22 квітня 2022 р.) / голов. ред. С. В. Синиця ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – С. 320–322.