Реакція мастоцитів сполучної тканини міокарда шлуночків при введенні триптореліну

Ескіз недоступний

Дата

2024-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Мастоцити, як багатофункціональні імунні клітини, які відтворюються з клітин попередниць червоного кісткового мозку та виконують функцію синтеза, накопичення та виділення біологічно активних речовин. Однак, дані про їх морфологічні та функціональні особливості надзвичайно незначні та неоднозначні, що призводить до суперечливих оцінок їх функціональної значущості.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ворошилова Т. Реакція мастоцитів сполучної тканини міокарда шлуночків при введенні триптореліну / Т. Ворошилова, В. Шепітько, Є. Стецук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфології», присвяч. 100-річчю від д. н. проф. Лева Михайловича Личковського, м. Львів, 17 травня 2024 р. – Львів, 2024. – С. 150–151.