Індивідуально-типологічні особливості вищої нервової діяльності людини та почерк

Ескіз недоступний

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Наші дослідження показали, що людям 1-ої групи більш характерні такі риси харак­теру як емотивність, неврівноваженість, екзальтованість; людям 2-ої групи - педанти­чність; людям 3-ої групи - збудливість, емотивність, тривожність, циклотимність, не­ врівноваженість, екзальтованість; людям 4-ої групи характерні гипертимність, емотив­ність, циклотимність, екзальтованість, але тривожність нижче, чим у людей 3-ої групи. У залежності від почерку можна характеризувати людину з точки зору емоціональнос­ті, сили волі, великодушності, скритності, акуратності та ін. І ці риси різні у різних груп людей. Таким чином, індивідуально-типологічні особливості відображаються на властивос­тях почерку, і по ньому можна визначити деякі риси характеру людини.

Опис

Ключові слова

вища нервова діяльність, індивідуально-типологічні особливості, почерк

Бібліографічний опис

Ляшенко Н. І. Індивідуально-типологічні особливості вищої нервової діяльності людини та почерк / Н. І. Ляшенко ; наук. керівник : З. К. Моргун // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 58-ої студентської наукової конференції, м. Полтава, 24 квітня 2002 р. – Полтава, 2002. – С. 65–66.