Цифрова компетентність викладача – запорука успішного впровадження цифрових технологій у процес підготовки майбутніх лікарів

Анотація

Використання цифрових технологій – це не тільки нова парадигма освітнього процесу, а і платформа реалізації професійних завдань викладачів вищої медичної освіти. Цифрова компетентність – ключовий елемент відображення професійного успіху медпрацівників у сучасних умовах
The use of digital technologies is not only a new paradigm of the educational process, but also a platform for the implementation of professional tasks of teachers of higher medical education. Digital competence is a key element of reflecting the professional success of medical workers in modern conditions

Опис

Ключові слова

цифрова професійна компетентність, цифровізація освітнього процесу, digital professional competence, digitalization of the learning process

Бібліографічний опис

Цифрова компетентність викладача – запорука успішного впровадження цифрових технологій у процес підготовки майбутніх лікарів / П. М. Скрипников, С. В. Приходченко, Т. П. Скрипнікова [та ін.] // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 230–231.