Адаптація та модифікація методу «оксфордські дебати» під час практичних занять здобувачів освіти на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Адаптація та модифікація методу «оксфордські дебати» під час практичних занять здобувачів освіти на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Полтава, 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 86–87.