Прогностичне значення TLR-IV в розвитку інфікованих обмежених рідинних скупчень при гострому панкреатиті

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Гострий панкреатит продовжує залишатись однією з найбільш складних та актуальних пр блем невідкладної абдомінальної хірургії. У 15 - 25% хворих розвивається тяжкий гострий панкреатит з формуванні гострих рідинних скупчень в ЗО - 60% випадків, а летальність від ускладнень становить 25 - 60%. За даними різних авторів на долю гнійних ускладнень,серед причин смерті хворих припадає 57 - 80%. Основними збудниками панкреатичні інфекції є грамнегативні бактерії. Протягом останніх років все більше підтвердження отримує гіпотеза К. Jane* про виключну важливість системи вродженого імунітету в захисті від патогенів та в реалізації початкових стадій реакцій адаптивного імунітету. Серед рецепторів вр дженого імунітету важлива роль належить Toll-подібним рецепторам ( TLR ). TLRs активуються різними лігандами, які є структурними компонентами бактерій, вірусів та ін. Зокрема, TLR-IV активуються ліпополісахаридом, я» фрагментом грамнегативних бактерій. TLRs здатні розпізнавати патогени та, активуючись, підвищувати синтез про запальних цитокінів, простогландинів, хемокінів, які запускають механізм запальної відповіді.

Опис

Ключові слова

гострий панкратит, грамнегативні бактерії, адаптивний імунітет

Бібліографічний опис

Прогностичне значення TLR-IV в розвитку інфікованих обмежених рідинних скупчень при гострому панкреатиті / А. Г. Оганезян, В. Д. Шейко, О. А. Шликова, Н. Л. Куценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я», м. Полтава, 23 листопада 2012 р. – Полтава, 2012. – С. 54–55.