Analysis of clinical parameters of scar tissue of the scalp and neck depending on the circadian rhythm of the patient

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Wound healing is a complex and dynamic process. It consists of phases that are closely related. The formation of the postoperative scar is influenced by: the topography of the surgical field, the duration of the inflammatory process, the method of surgical intervention, the time of surgical intervention and the patient's chronotype. In 1970, the Swedish psychologist Oscar Okvist began the scientific study of chronotypes. According to him, the term “chronotype” is used to define the individual characteristics of the circadian rhythm of man.Biological rhythms play an important role in adaptation and survival in the environment. According to previous research, biological rhythm affects not only the mental state, but also reparative functions during wound healing and rehabilitation in the postoperative period.
Загоєння ран це складний і динамічний процес. Він складається з фаз, які тісно пов’язані між собою. На формування післяопераційного рубця впливають: топографія хірургічного поля, тривалість запального процесу, спосіб оперативного втручання, час оперативного втручання та хронотип пацієнта. У 1970 році шведський психолог Оскар Оквіст розпочав наукове вивчення хронотипів. За його словами, термін «хронотип» використовується для визначення індивідуальних особливостей циркадного ритму людини. Біологічні ритми відіграють важливу роль в адаптації та виживанні в навколишньому середовищі. За даними попередніх досліджень, біологічний ритм впливає не тільки на психічний стан, а також на репаративні функції під час загоєння ран та реабілітації в післяопераційний період.

Опис

Ключові слова

cryopreserved placenta, scar, extract, chronotype, skin, biological rhythms, рубець, хронотип, екстракт, кріоконсервована плацента, шкіра, біологічні ритми

Бібліографічний опис

Analysis of clinical parameters of scar tissue of the scalp and neck depending on the circadian rhythm of the patient / M. G. Skikevych, O. A. Toropov, L. I. Voloshyna, P. I. Yatsenko, D. V. Steblovskyi, I. V. Boyko, D. S. Avetikov // Світ медицини та біології. – 2022. – № 2 (80). – Р. 141–146.