Експериментальна корекція мультипробіотиком «Симбітер® ацидофільний» оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Експериментальна корекція мультипробіотиком «Симбітер® ацидофільний» сприяє нормалізації патологічних змін в слинних залозах щурів на тлі довготривалого введення інгібітора протонної помпи, про що свідчить пригнічення вільно-радикального окиснення та протеолітичних процесів; Экспериментальная коррекция мультипробиотиком «Симбітер® ацидофільний» способствует нормализации патологических изменений в слюнных железах крыс на фоне длительного введения ингибитора протонной помпы, о чем свидетельствует угнетение свободнорадикального окисления и протеолитических процессов; Experimental correction by multiprobiotic «Symbiter ® Acidophilus» promotes normalisation of pathological changes in salivary glands of rats during long introduction of proton pomp inhibitor becouse of free-radical oxidation and proteolytic processes are oppressed

Опис

Ключові слова

слинні залози, гіпергастринемія, оксидативний стрес, протеоліз, симбітер® ацидофільний, слюнные железы, гипергастринемия, окислительный стресс, протеолиз, симбитер® ацидофильный, Salivary glands, hypergastrinemia, oxidative stress, proteolysis, Symbiter ® Acidophilus

Бібліографічний опис

Сухомлин А. А. Експериментальна корекція мультипробіотиком «Симбітер® ацидофільний» оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії / А. А. Сухомлин, К. С. Непорада // Світ медицини та біології. – 2010. – № 2. – С. 169–172.