Візуалізація і блогодидактика в розв’язанні лінгвоекологічних проблем вивчення української мови в медичному ЗВО

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Анотація

У контексті завдань сучасної вищої медичної освіти висвітлено можливості використання засобів візуалізації та мікроблогів у процесі вивчення української мови (за професійним спрямуванням) і української мови як іноземної. Описано їхню важливу роль у досягненні ефективності й результативності навчання як основ формування професіоналізму лікаря.
In the context of the tasks of modern higher medical education, the possibilities of using visualizations and microblogs in classes on the Ukrainian language (for professional orientation) and Ukrainian as a foreign language are revealed. Their important role in the effectiveness and efficiency of training as the basis for the formation of a doctor's professionalism is described.

Опис

Ключові слова

українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, українська мова як іноземна, вища медична освіта, подкаст, інфорграфіка, infographics, visual communication, інформаційні компетенції, комунікація, візуалізація, мікроблог, блоги, блогодидактика

Бібліографічний опис

Лещенко Т. О. Візуалізація і блогодидактика в розв’язанні лінгвоекологічних проблем вивчення української мови в медичному ЗВО / Т. О. Лещенко, В. Г. Юфименко // Лінгвоекологія: мова медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 22–23 лютого 2023 р. / наукова редакторка Тетяна Єщенко. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023. – С. 337–343.