Порівняльний аналіз використання в лабораторній практиці деяких методів виділення високомолекулярної ДНК

Ескіз недоступний

Дата

1996

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

На даний час запропоновано багато методів виділення високомолскулярної ДНК. Але всі ці методи відрізняються ступенем чистоти та високомолекулярністю отриманих препаратів ДНК, що має особливе значення для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Нами було проведено порівняння методів хлороформфенольної екст­ракції, які запропонували А. В. Мазін із співавт., (1990), та Мах Е.Е. сі аі (1992) в нашій модифікації. Модифікація полягає втому, що для виділення лейкоцитарної суміші використовується осадження ерітроцитів 1.8% роз­чином декстрану Dekstran-purum» Fluka») з М.м. 110 кd.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ножинова О. А. Порівняльний аналіз використання в лабораторній практиці деяких методів виділення високомолекулярної ДНК / О. А. Ножинова ; науковий керівник : І. П. Кайдашев // Сучасні досягнення стоматології, експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 52-ї студентської наук. конф., м. Полтава, 26 березня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 64.