Психологічна допомога та емоційна підтримка у закладах освіти під час війни

Анотація

Професіоналізм викладача вищого навчального закладу виявляється в умінні на основі аналізу педагогічних ситуацій бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання. Одним із таких завдань є створення оптимальних умов навчання, особливо для студентів першокурсників, метою якого постає питання полегшення процесу адаптації до навчання та нового статусу студента, зокрема.

Опис

Ключові слова

психологічна допомога, посттравматичний стресовий розлад, війна, стрес, здобувачі вищої освіти

Бібліографічний опис

Психологічна допомога та емоційна підтримка у закладах освіти під час війни / Н. О. Корчан, О. О. Шерстюк, С. А. Підлужна, І. Л. Федорченко, В. В. Литовка, А. В. Висоцька // Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (27–28 квітня 2023 р., м. Полтава). – Полтава, 2023. – С. 116–121.